Sementara orang menganggap hidup adalah mendaki tangga ke tempat yang tertinggi. Ada lagi  yang menganggap hidup adalah perjalanan yang pan...